BlackRock ve Vanguard Group: Kovid Gezegeninin Sahibi Kim?

Ocak 22, 2022

21-01-2022: Özgürlük hareketinin bileşenlerinin farklı görüş ve felsefi bakış açılarına rağmen, onların çoğu, Kovid “pandemisinin” büyük ölçüde hem siyasi baskı hem de tarihin en büyük servet transferlerinden biri için retorik ve ideolojik bir kılıf olduğu konusunda hemfikir olacaktır. Sadece 2020 boyunca, dünyada milyarderlerin toplam serveti 10.2 Trilyon Dolara yükselirken, milyonlarca işçi ekmeğinden oldu. [1] Peki Kovid gündemini kim yönlendiriyordu? Bazıları, bütün bunların dünyanın en büyük üç varlık yönetimi şirketinin – BlackRock, State Street ve Vanguard Group – başından çıktığını iddia ediyor. Ocak 2021 itibariyle, bu “Üç Büyükler” 18 Trilyon Dolar değerinde varlığı kontrol ediyordu. Bir Trilyon Dolar hakkında bir fikir vermek gerekirse, 1 Trilyon Saniye birleşerek 31,546 yılı oluşturur. [2] Üç Büyükler, S&P 500 şirketlerinin %88’inde en büyük yatırımcılardır. Apple, JP Morgan Chase – ve Pfizer’in önde gelen hisse sahipleridir. [3]

Mülkiyetin Aşırı-Merkezileşmesi

Bundan daha fazlası da var. Ocak 2020’de, BlackRock ve Vanguard, GlaxoSmithKline’ın en büyük iki hissedarıydı. Pfizer’de Vanguard en büyük yatırımcı iken BlackRock ikinci en büyük hisse sahibidir. [4] Global Justice Now, Aralık 2020’de yayınlanan ve büyük ilaç (Big Pharma) firmalarının işlediği suçlardan sadece bazılarını özetleyen bir rapor hazırladı. Johnson&Johnson, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Gilead, Pfizer, Moderna ve Sanofi’nin suçlarını ifşa ettiler. Diğer suçlarının yanı sıra, Big Pharma, yeni ilaçların araştırılması ve geliştirilmesinden çok, temettü ödemelerine ve hisse senedi fiyatını yüksek tutmak üzere hisse geri alımlarına harcama yapıyor. Hayati derecede ihtiyaç duyulan antibiyotiklerin geliştirilmesi, kârlı görülmediği için Big Pharma tarafından üstlenilmemektedir. [5] BlackRock ve Vanguard, vasıtasıyla Kovid “pandemisini” yönlendirdikleri Big Pharma’ya bilfiil sahipler.

Big Pharma’da hakim hissedar olmakla yetinmeyen BlackRock ve Vanguard, Big Tech ve Big Media’nın da sahibi. Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Amazon, Microsoft, Apple ve Reuters’da yatırım hisseleri var. BlackRock ve Vanguard, ABD medyasının %90’ından fazlasını kontrol eden altı medya şirketinden dördünün, Time Warner, Comcast, Disney ve News Corporation’ın, en büyük iki sahibidir. [6] Big Tech’de en büyük şirketler arasında Apple, Samsung, Alphabet, Microsoft, Dell, IBM ve Sony’yi görüyoruz. Bunlar genellikle birbiriyle bağlantılıdır. Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın sahibidir. Alphabet, Google ve YouTube’un sahibidir. Microsoft, Windows ve Xbox’ın sahibidir. Dört şirket, neredeyse tüm bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, elektronik cihazlar ve ev aletlerinde kullanılan yazılımları üretiyor. Ve en büyük hissedarlar arasında sürekli olarak BlackRock ve Vanguard’ı buluyoruz – yanlarında da State Street ve Berkshire Hathaway var. [7] Bu günlerde, yazılımın kontrolü toplumun kontrolü ile neredeyse denk.

Kapitalist mitolojiye göre kalite ve standartlarda en iyiyi ortaya çıkarmak için rekabet gereklidir. Yine de kapitalist ekonomik rekabet, doğrudan karşıtına, ekonomik tekele yol açar. Tekele ulaşıldıktan sonra, örneğin Coca-Cola ve Pepsi’nin – ya da Apple ve Android’in – en iyi ürünü yaratmak için birbirleriyle “rekabet ettikleri” bir yanılsamadır. Neden? Çünkü aynı hissedarlara ve varlık yönetimi fonu devlerine aitler de ondan! Hisse senetleri aynı gruplara aittir ve sahiplik piramidinin en tepesinde her zaman BlackRock ve Vanguard bulunur. Aslında Vanguard, BlackRock’ın da en büyük hissedarı! Oxfam raporları, dünyanın %1’inin, diğer %99’un toplamından daha fazla servete sahip olduğunu söylüyor. 2017’de kazanılan tüm paranın %82’si bu %1’e gitti. [8] BlackRock ve Vanguard çoğu endüstride sanal bir tekele sahip ve Sanayi Devriminden bu yana son derece varlıklı olan dünyanın en zengin ailelerine aitler.

Yine de BlackRock ve Vanguard’ın etkisi sadece Big Pharma, Big Tech ve Big Media ile sınırlı değil – bunlar muhtemelen onlara düzmece Kovid anlatısının ve günün birçok diğer olayının kontrolünü veriyor. BlackRock ve Vanguard ayrıca dünyanın dört bir yanındaki merkez bankalarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyor, özel bir kuruluş olan ABD Federal Rezerv Bankası da dahil olmak üzere. FED’e borç para veriyorlar, onun danışmanı olarak hareket ediyorlar ve onun yazılımını geliştiriyorlar. [9] BlackRock ve Vanguard’ın bütün ipleri eline aldığı bir aşamaya gelmemiz mümkün, çünkü toplam servetleri ABD Millî Gelirindendaha fazla ve hemen hemen her hükümet, Hedge Fund ve hatta emekli onların bir müşterisi. [10] 2028 yılına kadar BlackRock ve Vanguard’ın “neredeyse her şeye” sahip olacağı iddia ediliyor.

Kovid Reset’i

Yine de devasa özel tekellerin her şeye sahip olmasının anlaşılabilir kaygısı, dünyanın bir tarafıyla sınırlıdır – AB, Japonya, Avustralya ve benzeri ülkelerde uzantıları olan ABD merkezli emperyalist Batı dünyası. Burada, kapitalist mülkiyetin yoğunlaşması ve merkezileşmesi, genelleşmiş meta üretiminin gelişim yasasıdır. Bir kutuptaki akıl almaz, neredeyse sınırsız servet birikimi, çalışan halkın ezici çoğunluğu için yoksulluk veya sadece geçinmeye yetecek koşullarla birlikte var. Nispeten yoksullaştırılmış kitleler pahasına milyarderlerden oluşan küçük bir azınlığın servetine servet katmayı amaçlayan ikiyüzlü Kovid gündemi, büyük ölçüde BlackRock ve Vanguard veya onların kontrol ettiği şirketler tarafından yönlendirilmiş olabilir. Yine de, kapitalist üretim tarzının ayakta kalmasına ne kadar uzun süre izin verilirse, şirket ve devlet egemenliğinin kaynaşması kaçınılmaz bir sonuçtur. Proletarya, burjuvaziyi devirme mücadelesinde kendisine rehberlik edecek liderliği oluşturmadığı sürece, emperyalist kapitalizm belirli bir aşamada bir Faşizm biçimine gerilemek zorundadır. Bugün bu, “Kovid” başlığı altında olmaktadır.

Kovid baskısına cesurca direnen özgürlük hareketindeki birçok kişi, Klaus Schwab’ın Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) “Büyük Sıfırlama”da “hiçbir şeye sahip olmayacaksınız ve mutlu olacaksınız” sloganına endişeyle işaret ediyor. [11] “Küreselcilerin” tüm mülkiyeti elimizden alacağından ve bizi en iyi ihtimalle kiracı olarak bırakacağından korkuyorlar. Gerçekten de, eğer durdurulmazlarsa, kapitalist holdinglerin tüm konut stoklarını satın alması ve basitçe çalışan halka kiralaması mümkündür. Yine de, kapitalistlerin bu “kolektif” mülkiyeti, özel kâr için özel üretim sisteminin muzaffer bir şekilde altüst edilmesinden sonra – sosyalist bir devrimden sonra – ortaya çıkan kolektif mülkiyetle karıştırılmamalıdır. Burada kapitalist mülkiyet, bir işçi devleti – “proletarya diktatörlüğü” – tarafından güven içinde tutulan ve savunulan toplumun ezici çoğunluğuna devredilir. Böylece işçi sınıfının üretim araçlarına toplu erişimi olur, daha önce üretim araçlarının – sermayenin – mülkiyeti ve kontrolü milyonerler ve milyarderlerle sınırlıdır. Toprak, fabrikalar, makineler, ofis binaları ve benzeri üzerindeki kapitalist mülkiyet, yalnızca işçilerin emek güçlerini sonsuza kadar büyük şirketlere satmaya mahkum edilmeleri demek değildir. Pek çok kişinin toplumda hiçbir çıkarının olmadığını, toplumun süper-zengin elitlerin yararına yönetildiğini hissettiği bir aşırı yabancılaşmaya neden olur.

Özel şirketler kamu arazisini, toplu taşımayı, tren hatları ve limanlar gibi tesisleri satın almaya başlarsa, bu durum daha da kötüleşir, kapitalizm daha “Neoliberal” gelişir. Kapitalizm geçmişte devletin kamu tesislerine sahip olması ve işletmesinden memnunken, sürekli düşen kâr oranları, sermayeyi daha önce temel altyapıyı temin eden devleti kemirmeye geri dönmeye itiyor. Eskiden yollara, köprülere, tesislere sahip olan ve bunları işleten kapitalist bir devlet olsa bile, işçiler bir şekilde toplumun bazı bölümlerinin kamuya ait olduğunu hissedebiliyorlardı. Bu hizmet ve tesisler özel sektöre satılıp özel çıkarlara tabi kılındığında, aşırı hak mahrumiyeti ve yabancılaşma geri döner ve her türlü toplumsal rahatsızlığa yol açar. Bunun nedeni, özel mülkiyetin toplumu parçalaması ve toplumsal mülkiyetin insanları birbirine kenetleme etkisine sahip olmasıdır.

ÇHC’nin Sahibi Kim?

Batı’daki işçiler BlackRock ve Vanguard’ın Trilyonlar biriktirmesini endişeyle seyrederken, dünya nüfusunun %20’si böyle bir endişeden muaf. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), tarihin en önemli devrimlerinden biriyle, vatanları üzerindeki sömürgeci tahakkümü kovma sürecinde kapitalizmi devirdi. 1 Ekim 1949’da ÇHC’nin ilanı ile, özel mülkiyete karşı toplumsal mülkiyet galip geldi. Dünyanın en büyük ülkesinde, 1.4 milyar insanın büyük çoğunluğu, ne hatası olursa olsun, ÇHC’yi “kendilerinin” olarak görüyor ve öyle de. Örneğin, ÇHC tüm arazilere bir kamu mülkiyeti sistemi uygular. Genellikle kentsel alanlardaki araziler devlete, kırsal alanlardaki araziler ise “kolektiflere” aittir. Devlet, kendisine ait arazilerin mülkiyetini her zaman elinde tutar. Böyle bir arazideki bir yatırımcı, Batı’da olduğu gibi araziyi “satın almaz”. Yatırımcı, yalnızca belli bir süre arazinin “kullanım hakkına” sahiptir. Arazi Kullanım Hakları (AKH), ÇHC’nin arazi yetkilileri tarafından devredilir ve yerel arazi bürosu tarafından verilen bir sertifika ile onaylanır. [12] ÇHC’de arazi bir meta olarak alınıp satılamaz.

Pek çok Batılı uzman bunu anlamakta zorlanıyor ve Batı’ya özgü konseptleri işlemedikleri yerlerde ÇHC’ye uyguluyor. Batılı şirket medyasının büyük bir bölümü, Çin emlak devi Evergrande’nin çöküşünün yakın olduğuna ve 2008’dekinden daha büyük bir küresel durgunluğu tetikleyebileceğine dair telaşlandırıcı raporlarla çalkalandı. Peki ne oldu? Evergrande, Haziran 2021’de 300 Milyar Dolar değerinde borç açıkladı ve “temerrüde düştü”. Hemen ardından yerel yönetimler etkili bir kamulaştırma süreci başlattı. [13] Daha sonra Eylül ayında, Çin Halk Bankası, Evergrande’yi “kurtarmak” için bankacılık sistemine 19 Milyar Dolar enjekte etti. [14] Etkili bir şekilde, devlet ekonomik bir çöküşü engelledi.

Evergrande’nin “çöküşü” hiçbir zaman gerçekleşmedi. Daha ziyade, bir çöküşü önlemek için şirketin varlıklarını etkin bir şekilde kamulaştıran yerel yönetimlerin düzenli süreci vardı. Bu, devlete ait bir banka olan Çin Halk Bankası (ÇHB) tarafından desteklendi. Tahmini 3 Trilyon Dolar tutarında döviz rezerviyle Çin’in en büyük bankalarından biridir. [15] Birçok devlete ait işletme (KİT), ÇHB tarafından finanse edilmektedir ve bu banka, önemli ölçüde, ÇHC ekonomisinin büyük bölümleri üzerinde devlet kontrolünü sağlar. Aslında, devletin lojistik üzerindeki kontrolünü elinde tutmasını sağlamak için, ÇHC, Aralık 2021’de en büyük beş lojistik firmasını tek bir şirket olan China Logistics Group’ta birleştirdi. [16] 2020 boyunca, ÇHC’nin merkezi hükümeti, devlete ait olan Çin Ticari Havacılık Kurumu’na (COMAC) 72 Milyar Dolar değerinde sübvansiyon akıttı. [17] Böylece havacılığa hakim olan devlet şirketi, yine devletten büyük sübvansiyonlar aldı!

2015’ten bu yana ÇHC, dünyanın toplam çelik üretiminin yaklaşık %51’ini gerçekleştirerek dünyanın en büyük çelik üreticisi olmuştur. Bu çelik üretiminin neredeyse tamamı Hebei Iron and Steel Group, Angang Steel Company, Baosteel, Wuhan Iron and Steel Corpotation ve Jiangsu Shagang Company gibi ÇHC devletine ait firmalardan geliyor. [18] Bay Schwab’ın Dünya Ekonomik Forumu’na göre ÇHC, 94’ü devlete ait olmak üzere Fortune Global 500 listesinde sıralanan 109 şirkete ev sahipliği yapıyor. [19] 2020’de gelir bazında dünyanın en büyük beş şirketinden üçü ÇHC merkezlidir ve üçü de – Sinopec Group, State Grid, China National Petroleum – devlete aittir. [20] Batı kapitalizminin ekonomileri buhran içindeyken, ÇHC’nin güçlü devlet destekli ekonomisi 2021’de inanılmaz bir %8,1 GSYİH büyüme oranına imza attı, bu on yılda ulaşılan en hızlı büyüme oranıydı. [21]

Batı’daki özel sermayeli kapitalist ekonomiler BlackRock ve Vanguard tarafından domine edilirken ancak durgunluk batağına saplanmışken, toplumsal olarak sahiplenen ekonomisi kendi devleti tarafından korunan Çin, son sürat ilerliyor. ÇHC, işçi demokrasisinin muhafazâkar ve milliyetçi bir kast tarafından kısıtlandığı bürokratik olarak deforme olmuş bir işçi devleti olarak kalsa da, yine de kolektif olarak sahiplenen ve planlı bir ekonominin üstünlüğünü göstermektedir. Bu, BlackRock ve Vanguard gibi özel tekellerin tamamen emekçiler pahasına tarif edilemez bir servet ve ekonomik gücü elinde topladığı hiper-kapitalist Batı ekonomilerine bir alternatiftir. Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Stalinist ve Maoist politikalarına rağmen, ÇHC, proletarya devlet iktidarının dizginlerini elinde tuttuğunda potansiyel olarak neyin mümkün olduğunu gösterir.

İŞÇİLER BİRLİĞİ

http://www.redfireonline.com

E: workersleague@redfireonline.com

[1] https://www.theguardian.com/business/2020/oct/07/covid-19-crisis-boosts-the-fortunes-of-worlds-billionaires (18-01-2022)

[2] https://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/Numbers/Math/Mathematical_Thinking/how_big_is_a_trillion.htm (18-01-2022)

[3] http://themostimportantnews.com/archives/3-giant-financial-companies-that-the-global-elite-use-to-control-88-of-the-corporations-listed-on-the-sp-500 (18-01-2022)

[4] https://childrenshealthdefense.org/defender/blackrock-vanguard-own-big-pharma-media (18-01-2022)

[5] https://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/pharma_covid-19_report_web.pdf (18-01-2022)

[6] https://www.sott.net/article/462744-How-The-Vanguard-Group-is-building-an-empire (18-01-2022)

[7] https://truthunmuted.org/blackrock-and-vanguard-behind-the-global-takeover-and-vaccine-mandates (18-01-2022)

[8] https://noqreport.com/2021/06/15/blackrock-and-vanguard-the-same-shady-people-own-big-pharma-and-the-media (18-01-2022)

[9] https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/06/17/blackrock-and-vanguard-the-same-shady-people-own-big-pharma-and-the-media (18-01-2022)

[10] https://financialpost.com/investing/a-20-trillion-blackrock-vanguard-duopoly-is-investings-future (18-01-2022)

[11] https://medium.com/illumination/in-2030-youll-own-nothing-and-be-happy-about-it-abb2835bd3d1 (19-01-2022)

[12] https://www.mondaq.com/china/land-law-agriculture/89998/ownership-of-land-in-china (19-01-2022)

[13] https://tfiglobalnews.com/2021/12/16/starting-with-evergrande-ccp-begins-the-brutal-nationalization-of-all-corporate-entities-in-china/ (19-01-2022)

[14] https://coingape.com/china-evergrande-surges-27-post-nationalization-rumors-crypto-market-surge-in-tandem/ (19-01-2022)

[15] https://www.investopedia.com/terms/p/peoples-bank-china-pboc.asp (19-01-2022)

[16] https://www.caixinglobal.com/2021-12-07/china-creates-new-state-owned-logistics-giant-101814442.html (19-01-2022)

[17] https://itif.org/publications/2021/02/08/fact-week-china-has-provided-its-state-owned-national-champion-commercial (19-01-2022)

[18] https://www.worldatlas.com/articles/the-top-10-steel-producing-countries-in-the-world.html (19-01-2022)

[19] https://www.weforum.org/agenda/2019/05/why-chinas-state-owned-companies-still-have-a-key-role-to-play/ (19-01-2022)

[20] https://news.cgtn.com/news/2021-06-14/Explainer-Why-China-has-so-many-state-owned-enterprises-115vt8ntcZ2/index.html (19-01-2022)

[21] https://news.cgtn.com/news/2022-01-17/China-s-GDP-tops-114-36-trillion-yuan-in-2021-16T64Jt0na8/index.html (19-01-2022)

One thought on “BlackRock ve Vanguard Group: Kovid Gezegeninin Sahibi Kim?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s