Bestrijd Aanvallen op Onkosten van Levensbestaan!

Verklaring van de Arbeidersbond 28-12-2022: Het jaar 2023 doemt onheilspellend op boven de hoofden van arbeidende bevolkingen in het Westen. Na twee solide jaren van stormaanvallen onder het mom van een frauduleuze “pandemie”, zullen de onkosten van basis levensonderhoud omhoog blijven schieten, waardoor miljoenen meer nog meer in wanhoop, armoede terechtkomen en zelfs in mogelijke dood. Dit komt bovenop cijfers van degenen die gevaarlijke verwondingen oplopen of … Continue reading Bestrijd Aanvallen op Onkosten van Levensbestaan!

Fight the Cost of Living Attacks!

STATEMENT OF THE WORKERS LEAGUE 28-12-2022: The year 2023 looms ominously over the heads of working people in the West. After two solid years of assault under the guise of a fraudulent “pandemic”, basic costs of living are set to skyrocket, sending millions more into despair, destitution and possibly death. This is on top of those who are suffering perilous injuries or perishing outright from … Continue reading Fight the Cost of Living Attacks!

“Dark Brandon” Targets Internal Dissent, Again

08-09-2022: US President Joe Biden’s speech at Philadelphia’s Independence Hall on the first of September sounds an ominous warning to those who voice disagreement with the Democrats’ increasingly unhinged political agenda. There was little mistaking the intent of the displayed anger of “Dark Brandon” (a play on words from the “Let’s Go Brandon” slogan, which covered for the real crowd chant of “F**k Joe Biden”). … Continue reading “Dark Brandon” Targets Internal Dissent, Again

De Kosten van Levensonderhoud Lopen Totaal Uit De Hand… Weg Met De Sancties!

ArbeidersBond  18 Juni 2022 Het is geen geheim dat de NAVO’s proxy-oorlog gericht tegen Rusland in Oekraïne erg slecht verloopt.  Ondanks dat er daar door de regeringen van de Verenigde Staten van Amerika (VS) en een aantal landen van de Europese Unie (EU) zware wapens worden binnen gepompt, wordt het met fascism  besmette Oekraïense leger stevig afgeranseld. De overweldigende militaire superioriteit van Rusland  en de … Continue reading De Kosten van Levensonderhoud Lopen Totaal Uit De Hand… Weg Met De Sancties!

The Cost of Living is Out of Control….Lift the Sanctions!

18-06-2022: It is no secret that NATO’s proxy war on Russia via Ukraine is going very badly. Despite the governments of the United States of America (US) and some countries of the European Union (EU) pumping in heavy weapons, the Nazi infested Ukrainian army is getting pummelled. Russia’s overwhelming military superiority, and NATO’s refusal to assist their so-called ally, means that there was only ever … Continue reading The Cost of Living is Out of Control….Lift the Sanctions!