Weg Met NAVO’s Oorlog!

Nord-stream-explosion

Boven: gevolg van de explosieve sabotage uitgevoerd op de onderwater gelegen Nordstream-pijpleidingen.

30-09-2022: De wereld bevind zich inmiddels dichter op de grens van nucleaire vernietiging dan op enig ander moment in de geschiedenis. De verantwoordelijkheid voor deze dreigende catastrofe ligt volledig bij de Noord-Atlantische VerdragsOrganisatie (NAVO), wat is een anti-Russische militair bondgenootschap van het collectieve Westen. NAVO-Secretaris-Generaal Jens Stoltenberg bezit in de werkelijkheid der praktijk eigenlijk hel;emaal geen autoriteit; als veeleer een bewindvoerder die functioneert onder het beheer van de VS [1]. De NAVO bestaat uit de VS en aangesloten Amerikaanse bondgenoten in Canada en Europa, maar uiteindelijk is het Washington die de dienst uitmaakt. En op momenteel rukt het op met halsbrekende roekeloosheid op naar een nucleaire confrontatie met Rusland, waardoor men welke pretentie dan ook laat varen wat betreft de ondersteuning van de Oekraïne enkel met wapens, geld en “adviseurs”. De herovering van Charkov door de NAVO aangevoerde Oekraïense troepen [2] nadat de Russische troepen zich gewoonweg hadden terug getrokken – een paar weken geleden, blijkt niets meer dan wat klein geld.

Rusland vermaand de VS nogmaals

De referenda die waren voorgesteld voor de regio’s Donetsk, Lugansk, Cherson en Zaporozhye – die de mogelijkheid aanbieden van aansluiting bij de Russische Federatie – alarmeerde onmiddelijk en opnieuw de VS en hun bondgenoten van de Europese Unie (EU). Als, zoals verwacht, deze regio’s stemmen voor aansluiting bij Rusland, zullen deze uitgestrekte regio’s binnenkort onderdeel worden van het Russisch grondgebied. En dan bestaat er niet langer een “Speciale Militaire Operatie” met beperkte inzetregels voor de Russische strijdkrachten. Als het NAVO aangevoerde door Nazi’s gesteunde Oekraïense leger ook maar enige aanval lanceert over 1 van de nieuwe grenzen, zal Rusland antwoord geven. President Vladimir Poetin’s verklaring dat Rusland wapens heeft die geavanceerder zijn dan die van het Westen, en er gebruiken van zal maken indien grondgebied van Rusland wordt bedreigd, is inderdaad geen “bluf”.[3] Het was weer een waarschuwing – voor de honderdste keer – aan de Amerikaanse heersers dat hun nucleaire arsenaal niet alleen wordt geëvenaard door Rusland, maar tevens dat Rusland in bezit is van hypersonische raketten. Deze projectielen accelereren voort vele malen de snelheid van het geluid, en kunnen vrijwel niet worden onderschept door enige verdediging dat het Amerikaanse leger kan oproepen.

De bevolkingen van Donetsk, Lugansk, Cherson en Zaporozhye hebben 8 jaar lang moeten op de gelegenheid zich weer te kunnen verenigen met hun thuisland. De heldhaftige bevolkingen van Donetsk en Lugansk verwierpen de door de NAVO gesteunde Nazi-Coup in Kiev in 2014, en verdedigden zichzelf, waarbij duizenden het leven lieten. Zodra deze regio’s (Novorossiya) onderdeel worden van de Russische Federatie, heeft de Amerikaanse staat in de praktijk twee opties. 1. Erken de nieuwe geopolitieke realiteit met het bevel aan Kiev zich terug te trekken, of 2. Rusland provoceren tot het inzetten van tactische kernwapens door Kiev bevel te geven een laatste waaghalzige massale invasie aan te gaan.[4] Het macabere cynisme, waaronder de VS/EU hun oorlog tot dusver hebben gevoerd en wat heeft geleid tot het verlies van talloze Oekraïense levens en een kleiner aantal Russische, is wellicht nog niet voorbij.

Onberekenaar zouden de gevolgen zijn van zelfs een “beperkte” nucleaire oorlog. Ongetwijfeld had de hele oorlog voorkomen kunnen worden indien Washington Moskou eenvoudigweg de zekerheid had gegeven dat Oekraïne nooit deel zou gaan uitmaken van de NAVO. Maar dat zou in feite betekenen het opgeven van 20 jaar irrationele, hysterische en zelfs racistische Russofobische propaganda van het Westen en erkenning op zijn minst als gedeeltelijk onjuist. Toch zijn de heersende klassen van de VS en de EU bereid toevlucht te nemen tot alle middelen ter verwezelijking van hun doeleinden, zelfs als dit betekent dat de bewapening en financiering van Nazies, bereid tot de uiteenrukking van de wereld, of betekent de veroorzaking van zelfs een nucleair Armageddon.

Eén strijd één kamp

De arbeidende bevolkingen over de hele wereld kunnen zich niet veroorloven dat de NAVO de wereld zou gaan vernietigen, zij het met opzet of per ongeluk. Ten allereerst moet er worden erkend dat deze hachelijke situatie een voortzetting is van de voorafgaande 2,5 jaar van repressie en dat daarvan in geheel niet los van staat. Covid ging nauwelijks over een “pandemie”, maar betekende veeleer een uitgebreide poging de kapitalistische productiewijze opnieuw op te starten of te re-setten, in een vergeefse poging de gigantische economische macht te pareren van de Volksrepubliek China (PRC) en waarvan de economische, militaire en politieke samenwerking met Eurazië als maar één resultaat. Het economische vermogen van de VRC vloeit voort uit diens staatsbezit van de strategische productiemiddelen en van een geplande economie, waar binnen het particuliere winstmaking NIET als het overkoepelende doeleinde. De regeringen van de VRC en Rusland capituleerden echter wel degelijk op verraderlijk wijze tegenover het Westen ten aanzien van de frauduleuze Covid-agenda en adopteerden deze zelfs – zij het niet in de zelfde mate.

In Rusland of de VRC – in delen van – was het niveau van politieke repressie onder het mom van Covid een stuk minder meedogenloos. Hoewel de VRC bijvoorbeeld overging to de implementatie van sommige van de meest strenge lockdowns, was het niet in staat vaccinmandaten af te dwingen. De arbeidersklasse in het Westen, anderzijds slachtoffer van werkgelehenheid en banen, onder absoluut logica-tartende beperkingen, inbegrepen concentratiekampen. Er was behoefte aan historisch ongekende politieke repressie en een rechtvaardiging daarvan tav de volksgezondheid ter voorkoming dat de arbeidersklasse tot weerstand zou gaan komen tegen bedreigingen op hun bestaansrecht, om nog maar te zwijgen van het verpletterende gezag van een medisch Fascisme. Al te voorspelbaar bleek dat de extreem gewelddadige 2,5 jaar lange poging het kapitalisme te herstarten, niet genoeg effect had voor de herstelling van de door de grootste bedrijfsmagnaten vereiste acceptabele winstpercentages. Het imperialistische Westen kan de VolksRepubliek China niet zomaar toestaan door te gaan met het opleveren van minstens drie keer de economische groei geproduceerd door de VS en EU imperialisten. Zij kunnen gewoonweg niet concurreren – het moet overgaan tot oorlogsvoering, zelfs ten koste van eigen vernietiging.

De explosieve sabotage van de Nordstream-gaspijpleidingen[5] – vrijwel zeker uitgevoerd door de VS staat – komt vlak na plaats gevonden talrijke demonstraties in Europa en vooral Duitsland[6] voor de heropening van Nordstream. Deze terreurdaad lijkt specifiek gericht te zijn geweest ter voorkoming van zelfs maar voorlopige vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. Wat tevens kan leiden tot enorm banenverlies in Europa, aangezien de industriele bedrijven beseffen dat men nauwelijks kan functioneren zonder betaalbare energie. Bovendien zou het miljoenen arbeidende bevolkingen in armoede kunnen drijven, waaronder het acuut lijden vanwege gebrek aan verwarming thuis tijdens een ijskoude winter. De rijke klassen zullen uiteraard volledig besdchut vinden tegen de economische verwoesting die een gevolg zal zijn van deze duivelse daad van opzettelijk vandalisme.

Doch ontbreekt het de arbeidersklasse algemeen gezien momenteel aan politieke leiderschap, vereist voor de opbouw van onze eigen staatsmacht organen, die dan zouden kunnen worden verdedigd tegen de onvermijdbare contrare-volutie. Heel en onverwachts snel kan dit veranderen, op voorwaarde dat de geavanceerde arbeiders zulke illusies in de restanten van het oude systeem van zich af kunnen werpen, en te kunnen komen tot een onherroepelijke politieke breuk met het liberalisme. Een in word & daad werkelijke arbeiderspartij gebaseerd op niet-vervalst Marxisme bestaat ter ondersteuning van de arbeidende bevolkingen ter uitvoering van de beeindiging van de catastrofale heerschappij van het financierskapitaal. Weg met de sancties tegen Rusland! Open de Nordstream! Weg met de NAVO! Voor een unie van arbeidersrepublieken!

ArbeidersBond

www.redfireonline.com   
 
E: workersleague@redfireonline.

 [1] www.countercurrents.org/2016/06/natos-jens-stoltenberg-toes-the-line-on-power-and-politics/ (27-09-2022)

[2] www.nexth.city/ukrainewar/russian-troops-leave-kharkov-and-ukraine-makes-gains-in-kherson-and-izium–ukraine-news-9-11-2022 (27-09-2022)

[3] www.informationclearinghouse.info/57251.htm (27-09-2022)

[4] www.korybko.substack.com/p/scenarios-for-the-ukrainian-conflict?s=r (27-09-2022)

[5] www.ibtimes.sg/nordstream-pipeline-suffers-gas-leaks-baltic-sea …..-67026 (29-09-2022)

[6] www.muslimnews.co.uk/news/russia/germany-thousands-march-protest….. (29-09-2022)

Photo credit: http://www.rtmcpa.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s