Komt Komt Komt In Opstand Tegen Covid-Leugens!

bulgaria-health-pass-rally-1

Hierboven: Bulgaren in Sofia gaan de confrontatie aan met het parlement uit fel protest tegen de zogenaamde “gezondheidspas” en gezichtsmasker-mandaten. Afbeelding van http://www.thedailycable.co

Verklaring van de ArbeidersBond

Terwijl de dageraad van 2022 aanbrak, werd door de wereld het derde jaar betreden van het ‘Nieuwe Normaal’. Velen hadden de hoop dat 2021 het einde zou betekenen van “Covid”, en dat we zouden kunnen terugkeren naar het enigszins gebruikelijke leven dat we hadden tot laat in 2019. Westerse regeringen leken eindelijk de lockdowns af te gaan schaffen, gaven toe dat Covid zich onder de hele gemeenschap zou gaan verspreiden, scholen en universiteiten weer open moesten, de economie weer op gang moest komen en reizen weer zou kunnen moeten worden hervat. Dit was echter een krijgslist. Het Covid-complot wordt sindsdien immer keihard opgedrongen met de waanzinnige focus op het vaccineren en de immer aangekondigde booster-shots die – voortdurend – worden aangeprezen als de enige garantie voor onze veiligheid. Vaccinpaspoorten en QR-check-ins worden opgeeist voor het verkrijgen van toegang tot allerlei locaties, van restaurants en bars tot bioscopen en sportstadions. Gezichtsmasker-mandaten keren terug wederom als vereist zijnde voor toegang tot het openbaar vervoer en tot vele andere binnen- en buitenlocaties. Vanwege vaccinmandaten hebben miljoenen arbeiders over de hele wereld al hun baan verloren of gaan hun werk verliezen.

Het Onzinnige Vertelsel

Vanaf het begin bezat het hele Covid-vertelsel dan ook geen enkele logica. Lockdowns worden gebaseerd op het idee van asymptomatische verspreiding – op het idee dat het zogenaamd zeer gevaarlijke SARS-CoV-2-virus zich zou kunnen gaan verspreiden via mensen die geen symptomen vertonen, nooit ziek zijn geweest en zich 100% gezond voelen. Het opgedrongen dragen van gezichtsmaskers werd door vele regeringen voorgeschreven, en menigmaal afgedwongen door de politie, op de valse gronden dat gezichtsmaskers de verspreiding van SARS-CoV-2 en diens varianten zou kunnen helpen te voorkomen. In supermarkten werden plastieke afscherming aangebracht en in sommige scholen werden plastieke zeilen geplaatst direct tussen de leerlingen. Op sommige scholen werden zelfs jonge leerlingen gedwongen de hele dag gezichtsmaskers te dragen, ook tijdens de gymnastiek lessen. Families en verwanten werden van elkaar gescheiden en in sommige gevallen werd men zelfs verboden de toegang tot begrafenissen van familieleden. Lands-, staats- en provinciegrenzen werden gesloten, wat in veel gevallen in strijd is in landen met met federale fundamentele grondwetten.

Op meedogenlose wijze werd het Covid-vertelsel grotendeels voortgedreven in de richting van “het zich moeten laten vaccineren” waardoor dat, beweerd men, de uitweg zou gaan betekenen uit de crisis. Toen bleek echter achteraf dat (als het Covid-vaccin je niet verwond of dood) het na 60 tot 90 dagen aan slijtage gaat leiden. En toen werd er erkend dat iedereen die twee doses toelaat van het Covid-vaccin, nog steeds kan worden besmet, het nog steeds kan overbrengen, en nog steeds ziek van kan worden en nog steeds kan overlijden – aan Covid. Booster-shots worden aangeprezen als het antwoord, waarbij de intervallen voor het nemen van één ervan gestaag werden verminderd van 12 maanden naar zes maanden en vervolgens naar drie maanden. Daaropvolgend werd aangekondigd dat de “volledig gevaccineerden” nog steeds gezichtsmaskers zouden moeten dragen en mogelijkerwijs vanwege lockdowns ongeacht nog steeds moeten kunnen worden opgesloten.

Zichzelf blootstellende systemen van apartheid worden ingevoerd door regeringen die sinds tijden en tijden doorgaan over de immoraliteit van discriminatie. Echter wat blijkt is dat de “niet-gevaccineerden” kunnen worden verbannen uit locaties, winkels, evenementen, theaters, bioscopen en meer – op het ongegronde feit dat men op de een of andere manier onbeschermd zou zijn en een groter gevaar zou vormen voor gevaccineerde mensen. Vervolgens komen er statistieken naar voren die aantonen dat degenen die zijn gevaccineerd in feite een groter risico hebben Covid op te lopen en een groter risico nebben met Covid in het ziekenhuis te worden opgenomen. Gehele bedrijfstakken worden tot stilstand gebracht, omdat dezen worden beschouwd als “niet essentieel”. Regels en andere edicten, uitgevaardigd door politici en regeringen, kunnen dagelijks veranderen en soms elk uur. Politici, politie-commissarissen en medewerkers van Covid-vaccinfabrikanten – Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson – worden vrijgesteld van vaccinmandaten. Vooraanstaande wetenschappers en artsen die het er niet mee eens zijn, worden “op de feiten gecontroleerd” of verbannen van sociale media.

Covid-tirannie betekent niks minder dan onderdrukking van het kapitaal

Hoewel SARS-CoV-2 en Covid-19 zouden kunnen bestaan, is het Covid-vertelsel geheel niet logisch, gebaseerd als het is op een Noordzee en Ijsselmeer gevuld met pure leugens. Er is aantoonbaar geen geval van een “pandemie” die zou bestaan in termen van de gebruikelijke sterftecijfers die aanzienlijk zouden toenemen. De stijgingen van de sterftecijfers die zich hebben voorgedaan, zijn in ieder geval in lijn met de uitrol van de Covid-vaccins. Het is overduidelijk dat geen van de regels, beperkingen, paspoorten, gezichtsmasker-mandaten, afsluitingen en grenssluitingen ook maar enige basis bezitten in wetenschappen of de geneeskunde. De politieke onderdrukking der Covid-tirannie is de feitelijke onderdrukking van de aandelenmarkten en de banken – het betekent de dictatuur van het financiël kapitaal wiens ware gezicht zich openlijk is gaan vertonen. Covid betekent de kwestie der klassenlijn, en dat de uiteindelijke bron van die Covid-terreur is het haperende kapitalistische systeem gebaseerd op prive productie voor prive winst.

Een klassenlijn zal in een tijd van acute crisis een samenleving in tweeën kunnen splijten, en dat is de reden waarom er nu valt op te merken dat families, vrienden, partners en collega’s uit elkaar worden gerukt – de hechtste bondgenoten worden hierdoor van de ene op de andere dag bittere vijanden, zoals bedoelt. Wat er plaats vind, is de vervanging van democratie door een voorheen onbekende vorm van fascisme. Men heeft het nog nooit eerder ontmoet omdat de politieke ideologie van deze specifieke vorm van fascisme is gebaseerd op het liberalisme, NIET op het extreem-rechts ultra-nationalisme. Velen die trachten dit te ontraadselen, blijven begrijpelijk hun hoofd krabben, doch het fascisme kan gebruik maken voor zichzelf van ELKE ideologie – liberalisme, reformisme, conservatisme, nationalisme – zolang het opkomt voor de verdediging van het kapitaal. Zolang de arbeidersklasse nog geen eigen partij heeft kunnen gevormen en de strijd om de macht nog niet heeft gewonnen, zou mogelijkerwijs een afdaling naar het fascisme op een gegeven moment niet meer vermijdelijk kunnen gaan worden.

Hoewel het er op lijkt dat de bureaucratische kaste die de Volksrepubliek China (PRC) aanvoerd, de aanval zou hebben ingezet met lockdowns en hysterie, waren het de westerse heersende klassen in Europa en de VS die de Covid-burgeroorlog gericht begonnen te richten op de arbeidersklasse, door middel van een zichzelf toegebrachte meest desastreus ooit bedachte economische depressie. De kapitalistische super-elites kwamen tot het besef dat enkel een diepe en grondige recessie hen een kans zou kunnen geven hun economieën te kunnen gaan beginnen te ‘resetten’ door eerst hele onderdelen daarvan de grond in te drijven – ten einde nieuwe investeringsgebieden te creëren. De inzinking moest zo diep zijn dat het zou veroorzaken dat hele onderdelen van de samenleving stoppen met functioneren. Dat is wat is de bron van de tot nu toe onvoorstelbare beperkingen op het menselijk verkeer, reizen, cultuur, sport, het recht op werk en het recht op deelname aan de samenleving.

In weerwil tegenover dit scenario is er thans en de komende tijd geen reden tot wanhoop, omdat als antwoord daarop tegen, er een vrijheidsbeweging tot onstaan kwam in de wereld. Deze beweging, die regelmatig miljoenen militante massa’s mobiliseert, is de grootste beweging in de moderne geschiedenis. Het omvat degenen die de Covid-leugens hebben doorzien en bereid zijn acties te ondernemen zodat de waarheid word herstelt. Echter, hoe belangrijk deze bijeenkomsten en demonstraties ook zijn, ze vormen op zichzelf geen bedreiging voor de duistere krachten der meedogenloze machten. Waar nu behoefte voor is, is niet alleen een massabeweging, maar voor een strijd voor de politieke macht. Arbeiders moeten zich gaan voorbereiden tot het opzetten van stakingscomités, die dan kunnen dienen als alternatieve en opstartende organen van hun eigen arbeidersstaat. Hoewel massa demonstraties nog steeds vreedzaam kunnen blijven plaats vinden, moeten de arbeiders er toe komen bereid te zijn deze stakingscomités te verdedigen tegen represailles uitgevoerd door politie- en veiligheidskrachten – met behulp van alle beschikbare middelen. Dit zou dan een situatie mogelijk kunnen voortbrengen van dubbele machtsverhoudingen, waarbij de afstervende en verouderde staat het opneemt tegen de nieuwe en opkomende staat der arbeidersklasse. Er bestaat de enorme noodzaak het doen voortkomen van en dan het moeten opbouwen van leiderschap van marxistische voorhoedepartijen, die arbeidersklasse naar de definitieve overwinning kan leiden – naar het neerzetten van staatseconomieën en geplande economieën, waar hen die arbeid uitvoeren naar capaciteit en ontvangen naar behoeften, als collectief regeren en beheren.

ARBEIDERSBOND

http://www.redfireonline.com

E: workersleague@redfireonline.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s