Bestrijd Aanvallen op Onkosten van Levensbestaan!

cost-of-living-in-the-cold-protest

Verklaring van de Arbeidersbond

28-12-2022: Het jaar 2023 doemt onheilspellend op boven de hoofden van arbeidende bevolkingen in het Westen. Na twee solide jaren van stormaanvallen onder het mom van een frauduleuze “pandemie”, zullen de onkosten van basis levensonderhoud omhoog blijven schieten, waardoor miljoenen meer nog meer in wanhoop, armoede terechtkomen en zelfs in mogelijke dood. Dit komt bovenop cijfers van degenen die gevaarlijke verwondingen oplopen of regelrecht omkomen door de wereldwijde uitrol van mRNA-injecties, zogenaamd ter bestrijding van een echte of ingebeelde “Covid”. De prijzen voor basisvoedsel in supermarkten schieten omhoog, waardoor de wekelijkse rekeningen voor boodschappen met wel 50% of meer stijgen. In Europa verdrievoudigen of verviervoudigen de kosten van elektriciteit, gas en water. In sommige plaatsen wordt van de arbeidende bevolkingen verwacht dat men maar liefst 70% van inkomen besteed aan basisvoorzieningen. De inflatie is totaal uit de hand aan het lopen en bereikt volgens officiële cijfers 10%, maar in werkelijkheid wellicht het dubbele. Lonen, als die überhaupt stijgen, lopen maar liefst vier of meer percentage punten achter op de officiële inflatiecijfers. Dit is onaanvaardbaar.

De Grote Reset

Geen van deze tegenslagen zijn onvermijdelijk, of gewoon weg een teken van de economische tijden, zoals word geimpliceerd door de bedrijfsmedia. Evenmin zijn dezen te wijten aan de militaire operaties van Rusland in Oekraïne, die door Westerse politici vaak worden aangevoerd als het officiële excuus voor prijsstijgingen. Rusland verzet zich tegen de proxy-oorlog van de NAVO dat uit is op regime verandering in Moskou, door het door Nazi’s besmette Oekraïense leger te bestrijden, dat wordt bewapend, gefinancierd en getraind door de regeringen van de VS (Verenigde Staten van Amerika) en de EU (Europese Unie). Integendeel, de aanvallen op de onkosten van levensonderhoud is slechts de tweede fase van de Grote Reset, de eerste is de woeste aanval van allerlei kanten op arbeidende bevolkingen, ontketend met behulp van het transparante excuus van Covid-19. Hoewel het World Economic Forum (WEF), als de voornaamste neo-conservatieve denktank, wellicht de auteur is van de Grote Reset- of het Nieuwe Normaal vertelsel, is het niet meer dan de publicist daarvan. De bron van zowel de Covid- als de post-Covid-aanvallen gericht op de arbeidersklasse (die ook veel kleine bedrijven treffen) is die crisis bij uitstek van het Westen; namelijk de historische crisis van het eeuwen oude systeem van het kapitalistische imperialisme.

Het imperialisme bezigt zich met het uitvoeren van aanvallen op de arbeidende bevolkingen terwijl te worden belemmerd in de ontketening van de Derde Wereldoorlog – hoewel het zijn uiterste best doet deze teweeg te brengen. Het economische vermogen van de Volksrepubliek China (VRC) en de militaire macht van de Russische Federatie werken samen in het blokkeren van de ongelooflijk gevaarlijke door de VS/NAVO aangevoerde provocaties. Het is de grotendeels de genationaliseerde en geplande economie van de VRC dat het Westen maar niet kan bestrijden. Dit is niet alleen vanwege de gigantische omvang van de VRC wat betreft de bevolkingsomvang. Het is het feit dat het staatseigendom van de strategische productiemiddelen daar een enorme springplank vormt voor aanhoudende economische groei. Hoewel de politieke leiding van de VRC besloot enige economische groei op te offeren door het onthalen van het niet-wetenschappelijke Covid-spektakel, komt de economische groei in de VRC weer op nadat het eindelijk heeft afgezien van zinloze PCR-testen en meedogenloze lockdowns.

Hoewel het maar al te waar is dat de Communistische Partij van China (CPC) enthousiaster was in het opleggen van onzinnige Covid-repressie (afgezien van vaccinmandaten) dan politici in het Westen, kan dit worden toegeschreven aan het Stalinisme – niet aan het socialisme, en zeker niet aan het “communisme”. Het zou ons niet moeten verbazen dat, Stalinisten in bezit van staatsmacht, meer toegewijd zijn aan het ondersteunen van het kapitalisme buiten de eigen grenzen, zelfs als dat betekent het opleggen thuis van het Covid totalitarisme. De conservatieve bureaucratie van de CPC behoudt haar macht enkel en alleen in de mate waarin het een proletarische politieke revolutie in eigen land kan voorkomen, en in de mate dat het kan voorkomen dat arbeidersrevoluties gaan opborrelen in Eurazië en daar buiten.

Voor verzet tegen oorlog in binnen- en buitenland

Toch zijn noch de CPC-bureaucraten, noch de Westerse politici in bezit van de ultieme vermogen zich verspreidende opstanden te kunnen voorkomen. Indien de arbeidersklasse, voldoende georganiseerd en toegewijd, word begeleid door diens eigen voorhoedepartij, kan hen maar weinig in de weg staan. Om dit te volbrengen, moeten echter de arbeidende bevolkingen de Covid repressie gaan koppelen aan imperialistische oorlog en aan in daglicht gepleegde diefstal tav de levensonderhoud onkosten. De tirannie van Covid was een poging gehele economieën gedeeltelijk stil te leggen, miljoenen werkloos te maken en kleine bedrijven te vernietigen om het grote kapitaal in staat te stellen de overblijfselen op te kunnen scheppen. De imperialistische oorlog tegen Rusland via Oekraïne onder leiding van de NAVO en de EU was al lang van te voren gepland, wat aansluit bij de bedrieglijke “pandemie” in zoektocht naar de vernietiging van gehele landen of continenten als nieuwe investeringsvelden voor de Westerse zakelijke elite. De torenhoge kosten van levensonderhoud (huur, hypotheken, elektriciteits-, gas- en waterrekeningen) in het Westen voor arbeidende bevolkingen is een bewuste zet angst te kunnen zaaien onder de nog steeds werkzame arbeiders voor nog hogere niveaus van werkloosheid, armoede, dakloosheid door middel van monopolie prijsafspraken naar een opnieuwe verlaging van de onkosten van arbeidsproduvtiviteit – lonen en salarissen. De niet aflatende stijging van de rente en tarieven op woningshypoteken zal velen ertoe dwingen hun huizen te moeten laten afvaren naar hun afkoop door het kapitaal.

Politici in de VS, Europa en Australië geven prijsstijgingen openlijk de schuld van wat zij beweren is een “invasie” van Oekraïne. In werkelijkheid paste het Westen hoogst verwonderlijke sancties toe op Rusland, omdat men scheen te geloven dat het bestraffen van de Russische centrale bank die economie spoedig zou doen instorten, en het bestraffen van olie- en gasaankopen uit Rusland eveneens zou gaan leiden tot diens financiële ondergang. Aangezien de Russische economie NIET alleen gebaseerd is op het verkopen van olie en gas, en grote delen ervan in feite door de staat worden beheerd en met dus winst niet als de enige bepalende factor, keerden de Westerse sancties zich als een boemerang tegen de landen die dezen hebben opgelegd. Tegelijkertijd heeft de Russische economie niet alleen de storm doorstaan, maar heeft zich zelfs verbeterd, vooral omdat meer gewillige klanten worden gevonden voor hun grondstoffen in China, India, Iran en elders. De arbeidende bevolkingen van Europa, en in mindere mate die van de VS en Australië, worden gedwongen de zwaarste prijs te betalen voor russofobische en sinofobische ideologische doeleinden.

Om de Russische revolutionaire leider L Trotsky te parafraseren: elke samenleving is gebaseerd op productie, productie leidt tot klassen, de staat wordt gevormd op basis van klassenstrijd en de staat is een orgaan van klassenonderdrukking. Dit is voor Marxisten is een axiomatisme, en dit kader verklaart nog steeds wat vandaag de dag overkomt als abnormale gebeurtenissen – in scene gezette “pandemieën”, het gevaar van een wereldoorlog en moeilijkheden rond te kunnen komen voor de miljoenen die arbied moeten leveren om te kunnen overleven. Echter deze dreigende catastrofes kunnen worden omgezet in kansen voor het realiseren van een betere wereld, op voorwaarde dat arbeiders bereid zijn ervoor te strijden. En metterdaad, de verschrikkelijke scenario’s waarmee we vandaag worden geconfronteerd, zijn een positief bewijs dat de heersende klassen van het Westen geen andere oplossingen hebben aan te bieden noch kunnen dan aanhoudende oorlogen en politieke onderdrukking van de massa’s.

De enige uitweg voor de arbeidende en onderdrukten massas is een reeks revoluties die gaan uitmonden in een federatie van proletarische staten. De sleutel tot dit perspectief is de dringende taak te komen tot de smeding van Leninistische voorhoedepartijen die miljoenen kunnen inspireren in een epische bevrijdingsstrijd. Dit doeleinde is van het opperste belang, tesamen met het mobiliseren onder een aantal kritieke eisen, waaronder:

Voor de afschaffing van de NAVO! Voor de afschaffing van AUKUS! Voor de opheffing van sancties tegen Rusland! Geen financiering voor Nazi’s in Oekraïne! Geen oorlog tegen China! Voor een zes-urige werkdag! Voor publiek eigendom van energie, infrastructuur en banken! Voor arbeidersrepublieken!

ARBEIDERSBOND

www.redfireonline.com

E: workersleague@protonmail.com

Foto: Liefdadigheidsorganisatie Age UK organiseert een protest dat opgeëist dat de regering ouderen bijstaat met stijgende energierekeningen, zodat ze hun huizen kunnen blijven verwarmen tijdens een ijskoude winter. http://www.infotatiles.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s