De Kosten van Levensonderhoud Lopen Totaal Uit De Hand… Weg Met De Sancties!

gas-prices-in-us

ArbeidersBond  18 Juni 2022

Het is geen geheim dat de NAVO’s proxy-oorlog gericht tegen Rusland in Oekraïne erg slecht verloopt.  Ondanks dat er daar door de regeringen van de Verenigde Staten van Amerika (VS) en een aantal landen van de Europese Unie (EU) zware wapens worden binnen gepompt, wordt het met fascism  besmette Oekraïense leger stevig afgeranseld. De overweldigende militaire superioriteit van Rusland  en de weigering van de NAVO hun zogenaamde bondgenoot te steunen, betekent dat er vanaf  de eerste dag maar één uitkomst mogelijk was – de nederlaag en de omkering van de door de VS  gesteunde fascistische Maiden staatsgreep in 2014. Aangezien de VS/EU Oekraïense marionetten  “president” Zelensky volledig onder bevel vanuit Washington en Londen lijkt te handelen door het conflict te verlengen, ongeacht ook hoeveel Oekraïners er sneuvelen, heeft de Russische regering weinig andere keuze gelaten dan te concluderen dat het geen zin heeft te onderhandelen, en dus  moeten ze hun militaire operatie voortzetten totdat ze geheel op hun eigen voorwaarden tot een  oplossing zijn gekomen. Dit zou het definitieve einde van Oekraïne als entiteit kunnen betekenen.  

Terugkaatsende Westerse Sancties  

Economisch gezien doen de sancties van de VS en de EU, gericht tegen Rusland waarmee men  wellicht had aangenomen Rusland op de knieën te kunnen brengen en die een soort regimewisseling  in Moskou zouden veroorzaken, op spectaculaire wijze averechts werk. De belangen van de VS en de  EU worden juist door de Westerse sancties tegengewerkt en versterken in plaats daarvan Rusland.  De sancties hebben er toegeleid dat de Russische olieproductie en -inkomsten met 300.000 vaten per  dag zijn gestegen, terwijl de prijs van benzine in de VS verdubbelde.[1] In de VS ligt de prijs van  benzine voor het allereerst op $ 5 per gallon, terwijl deze in de hele EU is gestegen tot tussen  $ 7 en $ 8 per gallon.[2] Het is overduidelijk dat de rijke klassen deze stijgingen zonder problem  kunnen opvangen, terwijl de arbeidersklasse, waaronder alleen werkende vrachtwagenchauffeurs  enorme moeite hebben rond te kunnen komen. Tevens stijgen elektriciteits- en gasprijzen in de hele  EU, en zelfs in Australië word men geadviseerd het stroomverbruik tijdens piekuren te verminderen  – vóór 08.00 uur en na 17.00 uur. Daar boven op krijgt men te horen dat de elektriciteitsprijzen de  komende twee jaar hoog zullen blijven!![3]  

De inflatie in de landen waarvan de regeringen sancties hebben opgelegd aan Rusland en anderszins hebben geholpen met de bewapening en uitrusting van de Oekraïense Nazi’s, is uit de hand gelopen.  Het officiële inflatiepercentage in de EU is 8,1%, 9% in het VK, 8,1% in de VS, 8,8% in Nederland en  5,1% in Australië.[4] In sommige plaatsen heeft dit geleid tot aanzienlijke prijsstijgingen van  basisvoedsel die door arbeidende mensen in supermarkten moet worden aangeschaft, wil men  kunnen eten en naar werk afreizen. Daarentegen haalt Rusland bijna 20 miljard per maand binnen  uit de energie-export aangezien meer landen voldoen aan de Russische eisen dat er door  internationale klanten in roebels moet worden betaald – wat heeft gezorgd voor de stimulatie van de Russische munt. Sterker nog, grotendeels hierdoor werd de Russische roebel dit jaar de  sterkste valuta ter wereld.[5] Terwijl in het Westen de brandstof- en voedselprijzen zich vermenigvuldigen en diens centrale banken de rente verhogen, vind er in de Russische Federatie  het tegenovergestelde plaats. Daar verminderen de voedselprijzen of dalen ze zelfs. Zo zijn de  prijzen voor computers, tv’s, wasmachines en smartphones de afgelopen twee maanden met 9 tot 17% gedaald. Hierdoor kon de Russische Centrale Bank de rente verlagen!![6] Zoals door Jorge  Vilches beschreven wint Rusland op alle fronten; militair, geopolitiek, logistiek, sociaal, economisch  en financieel.[7] Rusland is de enige wereldmacht die zichzelf in stand kan houden onafhankelijk van  de rest van de wereld, en de overgrote meerderheid van de Russen, ongeacht hun politieke opvattingen, beseft heel goed dat de DeNazificatie-operatie in Oekraïne moet worden uitgevoerd op straffe van de mogelijk ondergang van Rusland zelf. Bovendien worden de militaire operaties van  Rusland politiek gesteund of de facto gesteund door de overgrote meerderheid van het ‘mondiale  zuiden’ – Azië, Afrika en Latijns-Amerika.  

Weg met oorlogvoering tegen Rusland en China

Hoewel het waar is dat de kosten van levensonderhoud voor de arbeidende bevolkingen al aan  het stijgen waren vóór de invoering van de onzinnige ‘Covid’-lockdowns, heeft de proxy-oorlog  gevoerd door het Westen tegen Rusland deze problemen enorm verergerd. De betaalbaarheid van  huur en huisvesting schiet de daken uit, zoals tevens de voedsel- en brandstofprijzen die onbetaalbaar aan het worden zijn voor hen met een laag inkomen, en nu verschijnen er zelfs  hier en daar voedseltekorten en tekorten aan gas en elektriciteit. Sommige van deze tekorten  worden inderdaad veroorzaakt door de oorlog van Washington tegen Rusland, maar andere  tekorten en het omhoog drijven van allerlei prijzen zijn het resultaat van monopolie-kapitalistische  kartelafspraken. De proxy-oorlog tegen Rusland via Oekraïne moet onmiddellijk worden stopgezet!  Waar dan ook mogelijk behoren arbeiders op te treden ter verhindering van zware wapentransporten  naar Oekraïne, waarvan vele hoeveelheden terecht komen in de handen van wat zijn Nazi’s.  

Sommige westerse generaals beseffen het voor de hand liggende, namelijk dat NAVO/EU-transporten  naar het overschot van Oekraïne een duidelijke Russische overwinning NIET zullen voorkomen  en dezen enkel het conflict verlengen. Zij en andere elite-deskundigen zijn al aan het wegdraaien naar de VolksRepubliek China (PRC), waar men tracht Taiwan te vergelijken met Oekraïne. Als de toetreding van Oekraïne tot de NAVO voor Rusland een niet te overschreiden lijn in het  zand betekent, de poging van Washington Taiwan te scheiden van het Chinese vasteland betekent  voor de VRC duizend zulke lijnen. De politieke heersers van de VRC zijn zich hiervan terdege bewust  en hebben aanwijzingen gegeven dat ze zullen strijden ter behoud van Taiwan, dat al millennia lang deel uitmaakt van China. Wat er moet worden gaan hooggehouden door de arbeidersklasse is  de eis: VS/EU: handen af van Taiwan! In het geval dat de VolksRepubliek China wordt gedwongen  Taiwan militair te integreren op een vergelijkbare manier waarop Rusland er toe werd gedwongen de Donbass en andere delen van Oekraïne, militair te integreren, moet dat worden verdedigd door de wereldwijde arbeidersklasse. De oorlogsplannen van het imperialisme gericht tegen de VRC en  Rusland moeten worden geblokkeerd, en ter hervatting van de wereldhandel, moeten alle Westerse sancties tegen Rusland en China worden opgeheven.  

Tegelijkertijd kunnen de regeringen van Rusland en de VRC niet worden beschouwd als politieke bondgenoten van arbeidende bevolkingen. De Russische regering dwong de Covid-hysterie in de  strot van de Russen, en Peking ging over tot absurde en openlijk contra-productieve doeleinden  ter afdwinging van totaal irrationele “pandemische” repressie. Ook al worden Moskou en Peking  onderworpen aan daadwerkelijke of dreigende oorlogen vanuit het Westen, hun respectievelijke  misleidingen handelen beiden ter ondersteuning van en het doen voortduren van het imperialisme  buiten hun grenzen. Rusland voert dit beleid uit in een vergeefse poging het “internationale recht”  te handhaven, terwijl de VRC dit doet ter in standhouding van de fictie van “de opbouw van  socialisme in één land”. De ondraaglijke kosten van levensonderhoud en de oorlog, en de vele  andere problemen, kunnen alleen worden opgelost door middel van de omverwerping van het  imperialisme. Er is geen andere uitweg. Wat is vereist is het bijeenkomen van internationaal met elkaar verbonden Marxistische voorhoedepartijen die zich inzetten voor het publieke eigendom maken van de belangrijkste productie- en andere middelen, en het deponeren van het kapitalisme in de vuilnisbak van de geschiedenis.

  ARBEIDERSBOND  

www.redfireonline.com

E: workersleague@redfireonline.com
[1] www.paulcraigroberts.org/2022/06/12/the-united-states-has-joined-the-ranks-of-shithole-countries/ (15-06-2022)
[2] www.globelynews.com/world/gas-prices-by-country-petrol/ (15-06-2022) [3] www.abc.net.au/news/2022-06-14/qld-power-cap-explainer-wholesale-energy-choice-power-bills/101148278 (15-06-2022) [4] www.tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate- (15-06-2022) [5] www.cbsnews.com/news/russia-ruble-currency-2022/ (15-06-2022) [6] www.cbr.ru/eng/press/event/?id=12934 (15-06-2022) [7] http://www.thesaker.is/pitchforks-soon-in-europe/ (15-06-2022)
Photo credit: http://www.truthusa.us      

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s